دیدار معاون فنی سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد با فرماندار خاتم

دیدار معاون فنی سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد با فرماندار خاتمبه گفتگوی روابط عمومی فرمانداری؛ فاضلی فرماندار خاتم ضمن تشریح وضعیت مناطق تحت پوشش محیط زیست به تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی و جانوری شهرستان، خواستار توجه ویژه مسئولان استان بویژه سازمان حفاظت محیط زیست به شهرستان خاتم در جهت حفظ و توسعه پایدار منابع غنی موجور در این شهرستان شد.

فاضلی با اشاره به اصل 50 قانون اساسی توجه به محیط زیست و حفاظت از آن را وظیفه تک تک آحاد جامعه دانست. ایشان انسان را بعنوان جزئی از اکوسیستم به منظور ادامه حیات ملزم به برخورد مناسب با طبیعت و محیط زیست دانست.

فاضلی با اشاره به 64 هزار هکتار جنگل طبیعی  شهرستان که درامتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده حفاظت و صیانت از این موهبت الهی را وظیفه سازمان محیط زیست دانست وهمواره از عشق وعلاقه مردم شهرستان به طبیعت  زیبا و منابع طبیعی و محیط زیست یاد کرد.

حبیبی پور معاون سازمان حفاظت از محیط زیست استان نیز ضمن تائید این موضوع که همواره شهرستان خاتم از لحاظ محیط زیست از منابع غنی وسرشاری بر خوردار است به سیاست های غنی سازمان خود در جهت حفظ این منابع و حفاظت از آن اشاره نمود.