شناسه : 147353627

دیدار معاون سیاسی امنیتی فرماندار بارئیس پلیس پیشگیری ،استان


دیدارمعاون سیاسی امنیتی فرماندار بارئیس پلیس پیشگیری ، معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان و فرمانده انتظامی شهرستان درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.

گفتنی است:با توجه به ضرورت احداث ساختمان  ایست بازرسی درشهرستان خاتم ، پیروجلسات قبلی وبازدید های صورت گرفته پیرامون جانمایی مکان احداثی تصمیمات لازم درارتباط با محل ساخت ایست وبازرسی به عمل آمد .


آدرس کوتاه :