دیدار معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار با مدیر کل صداو سیمای مرکزیزد

دیدار معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار با مدیر کل صداو سیمای مرکزیزددر این دیدار موضوعاتی همچون هماهنگی جهت اعزام گروه واحدتولید خبر جهت تولید وپخش گزارشات و مستند از جشنواره ملی فرهنگی -هنری روز مروست درشبکه استانی و ملی ، تقویت کیفیت شبکه استانی در مروست و مسائل و مشکلات خبرنگاران شهرستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت