شناسه : 139981368

دیدار معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار از بخش اطفال درروزجهانی کودک


بمناسبت 16 مهر روز جهانی کودک امام جمعه شهرستان خاتم،معاون سیاسی امنیتی فرماندار و سایر مسئولین از کودکان بستری بخش اطفال بیمارستان آیت الله خاتمی دیدار کردند.




آدرس کوتاه :