شناسه : 159307544

دیدار مدیر کل دفتر هماهنگی واموراقتصادی استاندار با میربهبودی فرماندار


زاده رحمانی مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استاندار طی سفر به شهرستان خاتم انتصاب جواد میربهبودی به سمت فرماندار شهرستان خاتم تبریک گفت.


آدرس کوتاه :