شناسه : 153500541

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان با فرمانددار شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:نشست صمیمی مدیرکل و معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد با فاضلی فرمانداروبا حضور روسای آموزش و پرورش هرات و مروست در محل فرمانداری خاتم برگزارشد


آدرس کوتاه :