شناسه : 153555978
همزمان با طرح علمدار صورت پذیرفت

دیدار فرماندار شهرستان خاتم از خانواده های جانبازان مروست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:همزمان با طرح علمدار،میلاد باسعادت امام حسین (ع) و روز جانباز، فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق جمعی از مسئولان با خانواده های جانبازان مروست دیدار وگفت وگو نمود.


آدرس کوتاه :