شناسه : 146677543

دیدار فرماندار خاتم با مشاور وزیرجهادکشاورزی و مجری طرح گندم کشور


فاضلی ضمن حضور در وزارت جهادکشاورزی با مهندس اسفندیاری پور مجری طرح گندم کشور دیدار و گفتگو کرد.

فاضلی ضمن اشاره به این موضوع که شهرستان خاتم به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک گندم و سایر محصولات زراعی در استان یزد مطرح می باشد. خواستار حضور مشاور محترم وزیر و معاونت محترم زراعت به این شهرستان در سفر استانی به یزد شد.
اسفندیاری پور نیز ضمن استقبال از این دعوت ،قول داد در اولین سفر به استان در شهرستان خاتم حضور و از نزدیک با کشاورزان دیدار و از وضعیت کشاورزی شهرستان  بازدید داشته باشد.
آدرس کوتاه :