دیدار فرماندار خاتم با رئیس سازمان دامپزشکی کشور

دیدار فرماندار خاتم با رئیس سازمان دامپزشکی کشوردراین  دیدار فاضلی نسبت به تشریح وضعیت دامپروری در شهرستان و میزان تولیدات این حوزه پرداخت و خواستار تامین نیروی انسانی مورد نیاز دامپزشکی شهرستان خصوصا دامپزشک و همچنین تجهیزات مورد نیاز شد.

 در پایان دکتر رفیعی پور نیز قول مساعدت لازم در خصوص تامین موارد مورد نیاز را دادند.