شناسه : 146870288

دیدار فرماندار خاتم بامدیرکل پست استان


صبح امروز رحمانی پور مدیرکل پست استان یزد و جمعی از همکاران از آن اداره کل با فاضلی فرماندار خاتم دیدار و گفتگو نمودند.


رحمانی پوردر این دیدار ضمن اشاره به فعالیت های شرکت ملی پست  در مناطق شهری و روستایی شهرستان خاتم خواستار همکاری کلیه ادارات در خصوص ارسال نامه های خود از طریق شبکه پستی شد.وی تعداد مراکزICTشهرستان خاتم را ۱۱ واحد ذکر نمود که در راستای برون سپاری بخشی از فعالیت های آن شرکت تاسیس شده اند.
فاضلی فرماندار خاتم نیز خواستار به روز نمودن فعالیت های آن شرکت متناسب با رشد تکنولوژی و فن آوری های نو در حوزه ارتباطات شد. ایشان گفت بکارگیری این فن آوری ها ضمن اینکه  سرعت ،دقت و دسترسی آسان به خدمات را افزایش می دهد  کاهش هزینه ها را مشمول خواهد شد.
در پایان فرماندار خاتم خواستار تامین تجهیزات مورد نیاز دفتر پست هرات و همچنین تکمیل و بازسازی دفتر مروست شد.


آدرس کوتاه :