شناسه : 343062
به منظور تجلیل از خانواده شهداء

دیدار فرماندار خاتم از خانواده معظم شهیدان ابولقاسم محسنی ، علی بهمنی و حسن افخمی


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم   به منظور تجليل از خانواده هاي معظم شهدا ، "محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم   به اتفاق بخشدار مركزي ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم ، ريیس بنیاد شهید وامورایثارگران   و مسئول مرکز رشد و فناوری از خانواده شهیدان ابولقاسم محسنی ،علی بهمنی و حسن   بازديد و تجليل   بعمل آورد.     
به منظور تجلیل از خانواده شهداء

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم  به منظور تجليل از خانواده هاي معظم شهدا ، "محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم  به اتفاق بخشدار مركزي ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم ، ريیس بنیاد شهید وامورایثارگران  و مسئول مرکز رشد و فناوری از خانواده شهیدان ابولقاسم محسنی ،علی بهمنی و حسن  بازديد و تجليل  بعمل آورد.   

آدرس کوتاه :