شناسه : 154085398

دیدار فاضلی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان


فرجام فاضلی صبح سه شنبه(24اردیبهشت) با نواب مدیرعامل توزیع برق و معاونین آن شرکت دیدار و گفت وگو نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خااتم : تامین برق شهرک مسکونی چاهک_روشنایی سه راه خوانسار_جابجایی تیرهای برق سرچشمه هرات_روشنایی خیابان امام خمینی مروست و بلوار ترکان وهرابرجان و ساخت ساختمان اداره برق شهرستان از جمله موضوعاتی بود که دراین نشست مطرح گردید


آدرس کوتاه :