شناسه : 146036391

دیدار فاضلی فرماندار خاتم با رئیس بانک صنعت معدن و تجارت استان


نشست فاضلی فرماندار با کمالیان رئیس بانک صنعت،معدن در خصوص ارائه راهکارهای اجرایی به منظور تسریع و روان سازی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی که متقاضی دریافت از ناحیه آن بانک می باشند بحث و تبادل نظر گردید. مقرر شد از طریق مدیریت بانک موضوع تسهیلات کارخانه کربن فعال همگام که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰% می باشد پیگیری و مساعدت لازم صورت پذیرد


آدرس کوتاه :