دیدار فاضلی باابطحی رئیس جدید اداره اوقاف شهرستان

دیدار فاضلی باابطحی رئیس جدید اداره اوقاف شهرستانابطحی: رئیس اداره اوقاف نیز ضمن بیان مسائل و موارد مرتبط با حوزه کاری خود خواستار همکاری وحمایت مجموعه ادارات شهرستان و مردم درجهت شناسایی وثبت وقوف شهرستان شد.