شناسه : 142002045

دیدار فاضلی باابطحی رئیس جدید اداره اوقاف شهرستان


در این دیدار ضمن تبریک نامبرده فاضلی به تشریح وضعیت وقف و واقفان شهرستان از ایشان خواست تا امور مربوط به این حوزه رابادقت دنبال نماید

ابطحی: رئیس اداره اوقاف نیز ضمن بیان مسائل و موارد مرتبط با حوزه کاری خود خواستار همکاری وحمایت مجموعه ادارات شهرستان و مردم درجهت شناسایی وثبت وقوف شهرستان شد.
آدرس کوتاه :