شناسه : 159119498

دیدار سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما


درآستانه روز خبرنگار جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری، امام جمعه، رئیس کمیته امداد امام خمینی و بخشدارمرکزی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای شهرستان دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم با گرامیداشت ١٧ مرداد روز خبرنگار افزود:خبرنگاران با انتشار خبر نقش مؤثری در آگاهی بخشی به جامعه دارند.

میربهبودی صداقت، دقت، وعدالت محوری را  مهمترین ویژگی های خبرنگار موفق برشمرد.

در پایان بااهدا هدایا از زحمات خبرنگار خبرگزاری صداوسیما شهرستان قدردانی شد.
 


آدرس کوتاه :