شناسه : 159010268

دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان


یربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم طی دیداری با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان پیرامون افزایش نیروی محیط بان، تجهیز ناوگان موتوری وتامین خودرو برای اداره محیط زیست شهرستان،عنایت ویژه دراجرای طرح های گردشگری، نظیر قرق اختصاصی و طبیعت گردی ، موزه علوم طبیعی وهمچنین بررسی مسائل کارخانه فولاد آلیاژ شمش و زمین گندله سازی خاتم بحث و گفت و گو نمود.
آدرس کوتاه :