دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با شهردار و مجموعه شهرداری به مناسبت روز شهرداریها و دهیاری ها

دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با شهردار و مجموعه شهرداری به مناسبت روز شهرداریها و دهیاری ها