دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با امام جمعه مروست

جوادمیربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق رضایی دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان وسرپرست بانک ملی استان و هیأت همراه با حسینی امام جمعه مروست دیدار و گفتگو کردند.