شناسه : 158853378

دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با امام جمعه مروست


جوادمیربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق رضایی دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان وسرپرست بانک ملی استان و هیأت همراه با حسینی امام جمعه مروست دیدار و گفتگو کردند.


آدرس کوتاه :