دیدار رئیس و کارکنان مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) با سرپرست فرمانداری خاتم

دیدار رئیس و کارکنان مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) با سرپرست فرمانداری خاتمدر این دیدار میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و تبریک انتصاب آقای هاشمی پور به عنوان رئیس جدید کمیته امداد ، از مجموعه فعالیت های کمیته امداد در سال 98 و همچنین کمک و مساعدت جهت  رفع مشکلات خانواده های اسیب دیده از ویروس کرونا در طول ماه مبارک رمضان تشکر و بیان کرد:همه ی افرادی که به کمیته امداد مراجعه می کنند نیازمندانی هستند که در جامعه از قشر ضعیف بوده  که می طلبد این نهاد مردمی  با سعه صدر در رفع مشکلات آنان تلاش نمایند.
•وی بیان کرد: یکی از رسالت های موثر کمیته امداد در کنار حمایتهای مالی از قشر نیازمند جامعه، توانمند سازی مددجویان می بایست در این زمینه به صورت خاص و ویژه برنامه ریزی شود، تا آنها ضمن بهره مندی از خدمات کمیته امداد خود دارای هنر و شغل باشند.ت به مرور زمان از تحت حمایت این نهاد همگی کمال رضایت را داشته باشند.
•گفتنی است در ادامه هاشمی پوربه  ارائه گزارش از وضعیت و برنامه های کمیته امداد در سال 99 و همچنین مشکلات نیازمندان مددجویان پرداخت.