شناسه : 159256555
به روایت تصویر؛

دیدار روسای ادارات شهرستان خاتم با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم


به مناسبت هفته دولت روسای ادارات (اطلاعات، مخابرات، محیط زیست، راه وشهرسازی) با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.


آدرس کوتاه :