شناسه : 16655194

دیدار دو جانبه زاده رحمانی، فرماندار خاتم با میرمحمدی، استاندار یزد


 زاده رحمانی، فرماندار خاتم در یک گفتگوی یک ساعته با میرمحمدی، استاندار یزد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های شهرستان، برخی از مسائل و مشکلات مانع توسعه شهرستان را به ایشان بازگو نمود. میرمحمدی نیز ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در خصوص مسائل بیان شده از سوی فرماندار قول مساعد داد که با وصول درخواست فرماندار در زمینه بهسازی و دو بانده نمودن جاده هرات - شهربابک، هرات - هرابرجان و مروست - تنگ چنار و همچنین صدور مجوز به کارگیری تعداد محدودی از افاغنه ماهر در سال آینده شهرستان و تسریع در گازرسانی به باقیمانده شهر مروست و دهستان فتح آباد دستورات لازم را در این زمینه صادر کند. در این جلسه راجع به برخی مسائل کلی استان و نحوه عملکرد تعدادی از دستگاه های استان نیز تبادل نظر شد.

 زاده رحمانی، فرماندار خاتم در یک گفتگوی یک ساعته با میرمحمدی، استاندار یزد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های شهرستان، برخی از مسائل و مشکلات مانع توسعه شهرستان را به ایشان بازگو نمود.
میرمحمدی نیز ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در خصوص مسائل بیان شده از سوی فرماندار قول مساعد داد که با وصول درخواست فرماندار در زمینه بهسازی و دو بانده نمودن جاده هرات - شهربابک، هرات - هرابرجان و مروست - تنگ چنار و همچنین صدور مجوز به کارگیری تعداد محدودی از افاغنه ماهر در سال آینده شهرستان و تسریع در گازرسانی به باقیمانده شهر مروست و دهستان فتح آباد دستورات لازم را در این زمینه صادر کند.
در این جلسه راجع به برخی مسائل کلی استان و نحوه عملکرد تعدادی از دستگاه های استان نیز تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :