شناسه : 159256819

دیدار با خانواده محرومین و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور سرپرست فرمانداری خاتم


طی بازدیدی جواد میربهبودی به اتفاق رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در پنجمین روز از هفته دولت از خانواده های محرومین و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) هرات بازدید نمود.


آدرس کوتاه :