شناسه : 150891491

دیدار با امام جمعه مروست بمناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی


ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی فلاحتی بخشدار ، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین ادارات ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ حسینی ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ مروست ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﺎﻡ ‏( ﺭﻩ ‏) ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺧﻮﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺴﺘﯿﻢ که مهمترین  ﺍﺭﺯﺵ و ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩه میشود
آدرس کوتاه :