شناسه : 146073218

دیدار باخانواده شهداء درهفته مبارک بسیج


به مناسب گرامیداشت هفته بسیج،معاون سیاسی امنیتی فرماندار،امام جمعه وسایر مسئولین با حضور درمنزل خانواده شهدای دفاع مقدس ، به مقام والای شهیدان ادای احترام کردند.

و درپایان دیدار با خانواده شهداء میربهبودی بهمراه سایر مسئولین درمراسم بدرقه اعزام کاروان خانواده شهداء شرکت نمود.


آدرس کوتاه :