دیدار امام جمعه یزد از خانواد ه معظم شهدا ء دارای دوشهید شهرستان خاتم

دیدار امام جمعه یزد از خانواد ه معظم شهدا ء دارای دوشهید شهرستان خاتمآیت اله ناصری امام جمعه یزد از خانواده شهداء دارای دو فرزند شهید به نامهای شهیدان دهقان ومحمدی دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم آيت الله ناصري امام جمعه يزد به همراه مسئولين از خانواده شهيدان دهقان و محمدي ديدار وخير ومغفرت آن خانواده را از خداوند منان خواستار شدند .

 آيت الله ناصري به همراه خانواده شهدا و مسئولين در گلزار شهدا شهرستان حاضر شدند و به مقام شامخ آنان با نثار فاتحه و  شاخه گل  اداي احترام  نمودند.