دیدار اعضای شورای شهر و شهردار خاتم با میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار خاتم با میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی در این نشست ضمن عرض خیرمقدم از زحمات اعضای شورای شهر و شهردار هرات  در تمامی زمینه ها تشکر کرد.

در ادامه اعضای شورای شهر و شهردار درخصوص برخی از مسائل و مشکلات شهر هرات به بحث و  گفتگو پرداختند.