شناسه : 153461153

دیدارنوروزی فرماندارشهرستان خاتم با امام جمعه بخش مروست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فاضلی فرمانداربهمراه فلاحتی بخشداروجمعی ازمسئولین جهت عرض تبریک نوروز باستانی 98 باامام جمعه بخش مروست دیدار نمود.


آدرس کوتاه :