شناسه : 152647816

دیدارمدیرکل ثبت احوال استان با فرماندارخاتم


بنابه دعوت قبلی صبح امروزمکرمی مدیرکل ثبت احوال استان بافاضلی فرماندارخاتم دیدارنمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : در این دیدار موضوع نمایندگی ثبت احوال مروست و استقرار آن اداره در بخشداری مروست .و تجهیز اداره ثبت احوال شهرستان از طرف فاضلی مطرح شد که مورد استقبال مدیرکل ثبت احوال آقای مکرمی قرار گرفت .
گفتنی است : در این دیدار بخشدار مروست تیموری.رئیس اداره ثبت احوال و ابراهیمی نسب مسول نمایندگی مروست و شورای مروست نیز حضور داشتند.
 


آدرس کوتاه :