شناسه : 146034927

دیدارفرماندارخاتم بامعاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان


فاضلی فرماندار شهرستان بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر هرات،مدیر شبکه بهداشت و درمان و شهردار هرات در جلسه ای که در محل دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر وفایی نسب معاونت دانشگاه تشکیل گردید. شرکت نمودند

در این جلسه ضمن بر شمردن مصوبات سفر وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شهرستان خاتم در بخش مرکزی و بخش مروست در جریان روند پیگیری ها و پیشرفت پروژه ها قرار گرفتند.
در این دیدار فاضلی یکی از مهم ترین دغدغه های شهرستان را توسعه و تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی  برشمرد و آمادگی مجموعه شهرستان را در جهت همکاری با دانشگاه به منظور به نتیجه رسیدن هر چه سریعتر مصوبات اعلام نمود.
اعضا شورای اسلامی نیز به بیان نظرات خود پیرامون بهداشت و درمان پرداختند .
دکتر وفایی نسب نیز اعلام کرد مجموعه دانشگاه علوم پزشکی با جدیت موارد مصوب شده در سفر وزیر محترم را تا حصول نتیجه دنبال خواهند نمود.


آدرس کوتاه :