شناسه : 140693836

دیدارفاضلی فرماندار خاتم با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان


دیدار فاضلی فرماندار خاتم با علی خانی مدیر کل اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درخصوص مشکلات وضعیت راه های شهرستان

 در این دیدار فاضلی ضمن تشریح وضعیت راههای اصلی ، فرعی وروستایی شهرستان وهمچنین حجم تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای عمومی وخصوصی خواستار توجه جدی به ساخت ، مرمت و بازسازی جاده ها،نصب علائم ، دوربین های کنترل سرعت در مسیرجاده ای وتخصیص اعتبارات مورد نیاز به شهرستان شد.

درپایان مقرر شد علی خانی مدیر کل اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای در اسرع وقت بازدیدی ازشهرستان داشته باشد و ازنزدیک روند پیشرفت کار را بررسی نماید.


آدرس کوتاه :