دیدارفاضلی فرماندار خاتم با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان

دیدارفاضلی فرماندار خاتم با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان در این دیدار فاضلی ضمن تشریح وضعیت راههای اصلی ، فرعی وروستایی شهرستان وهمچنین حجم تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای عمومی وخصوصی خواستار توجه جدی به ساخت ، مرمت و بازسازی جاده ها،نصب علائم ، دوربین های کنترل سرعت در مسیرجاده ای وتخصیص اعتبارات مورد نیاز به شهرستان شد.

درپایان مقرر شد علی خانی مدیر کل اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای در اسرع وقت بازدیدی ازشهرستان داشته باشد و ازنزدیک روند پیشرفت کار را بررسی نماید.