شناسه : 144821632

دیدارفاضلی فرماندارخاتم بامدیرکل جمعیت هلال احمراستان


دیدار فاضلی فرماندار خاتم باحرازی مدیرکل جمعیت هلال احمراستان یزد و معاون کل آن اداره درخصوص پایگاه های امدادو نجات شهرستان ونیازهای اداری وتجهیزات مورد نظربحث وگفتگونمود
آدرس کوتاه :