شناسه : 157794701
به ماسبت هفته دولت

دیداررئیس دادگستری شهرستان خاتم با فاضلی فرماندار


مدرس زاده رئیس دادگستری و هيئت همراه وبا با حضور اعضای شورای تامین شهرستان با فاضلی فرماندار و پرسنل فرمانداري ديدار و هفته دولت و روز کارمند را به فرماندار و کارمندان فرمانداری تبريك گفتند.

 به گزارش روابط عمومی خاتم:در این دیدار مدرس زاده رئيس دادگستري شهرستان خاتم، واعظ دادستان و سایر مسئولین با فرماندار و پرسنل فرمانداري ديدار و هفته دولت و روز كارمند را به كارمندان شهرستان تبريك گفتند.


آدرس کوتاه :