شناسه : 2773737
همزمان با گراميداشت سومين روز از هفته مقام معلم

دیداربا خانواده مکرم شهداء


همزمان با گراميداشت سومين روز از هفته مقام معلم

به گزارش روابط عمو می فرمانداری خاتم، فرماندار، مديرآموزش و پرورش، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه وتعدادي از ديگرمسئولين آئين ديدار با خانواده هاي مکرم شهدا برگزارشد.

 دراين آئين  باخانواده هاي  هاي مکرم شهداي دانش آموزي حسين خبري و آزاده جانباز فرهنگي اکبر برزگري ديدار و ضمن گرايميداشت هفته مقام معلم ياد و خاطره ي رشادت ها و جانفشاني هاي رزمندگان و شهدا گرامي داشته شد.

"محمد  زاده رحماني "فرماندارخاتم در اين ديدارصميمي امنيت و آسايش را نعمت ارزشمندي براي ايران اسلامي عنوان کرد و ازصبوري و بردباري  خانواده شهدا تشکرنمود.آدرس کوتاه :