همزمان با گراميداشت سومين روز از هفته مقام معلم

به گزارش روابط عمو می فرمانداری خاتم، فرماندار، مديرآموزش و پرورش، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه وتعدادي از ديگرمسئولين آئين ديدار با خانواده هاي مکرم شهدا برگزارشد.

 دراين آئين  باخانواده هاي  هاي مکرم شهداي دانش آموزي حسين خبري و آزاده جانباز فرهنگي اکبر برزگري ديدار و ضمن گرايميداشت هفته مقام معلم ياد و خاطره ي رشادت ها و جانفشاني هاي رزمندگان و شهدا گرامي داشته شد.

"محمد  زاده رحماني "فرماندارخاتم در اين ديدارصميمي امنيت و آسايش را نعمت ارزشمندي براي ايران اسلامي عنوان کرد و ازصبوري و بردباري  خانواده شهدا تشکرنمود.


اکبربرزگری.jpg