شناسه : 342582

ديدار معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با امام جمعه مروست


 دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار ، تقوائي معاون سياسي و انتخابات و امامي فرماندار خاتم با حجت الاسلام حسيني امام جمعه شهرمروست ديدار نمودند در اين مراسم مسائل و مشكلات اين بخش بخصوص استقرار نمايندگي ادارات در مروست ، مسائل و مشكلات مردم از قبيل خشكسالي ، بيكاري جوانان و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت . در ادامه حجت الا سلام حسيني امام جمعه مروست گزارشي از مسائل اجتمائي و فرهنگي بخش مروست ارائه و خواستار توجه بيشتر مسئولين به اين بخش شد .                                                                                                                                                                               روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

 دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار ، تقوائي معاون سياسي و انتخابات و امامي فرماندار خاتم با حجت الاسلام حسيني امام جمعه شهرمروست ديدار نمودند در اين مراسم مسائل و مشكلات اين بخش بخصوص استقرار نمايندگي ادارات در مروست ، مسائل و مشكلات مردم از قبيل خشكسالي ، بيكاري جوانان و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

در ادامه حجت الا سلام حسيني امام جمعه مروست گزارشي از مسائل اجتمائي و فرهنگي بخش مروست ارائه و خواستار توجه بيشتر مسئولين به اين بخش شد .

                                                                                                                                                                              روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :