ديدار مشاور امور هنري استاندار يزد با فرماندار خاتم

ديدار مشاور امور هنري استاندار يزد با فرماندار خاتمبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : سيد ناصر امام ميبدي مشاور امور هنري استاندار يزد طي نشست صميمي با  فرماندار خاتم ديدن و در خصوص مسائل مربوط به حوزه هنر به گفتگو پرداختند .

امامي ميبدي همچنين در ادامه سفر خود به شهرستان خاتم در جلسه برنامه ريزي هفته دفاع مقدس حضور پيدا كرد و بر لزوم حفاظت و پاسداشت ازميراث گرانبهاي شهداء تأكيد نمود و تصريح كرد : صاحبان اين انقلاب و صاحبان اصلي دفاع مقدس كساني هستند كه حقي كه بر گردن ما دارند به هيچ وجه قابل جبران نيست فقط قابل پاسداشت است ، آن هم با ادامه راهشان

مشاور امور هنري استانداريزد همچنين در ارتباط با موقعيت هايي كه در روزهاي گذشته پيش روي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده به اجلاس سران عدم تعهد و دست اندازيهايي كه دشمنان براي ايران اسلامي بوجود مي آورند اشاره نمود .

ايشان همچنين به فرصت بدست آمده براي ايران اشاره و شاخص ترين ، برترين و اوج اجلاس را سخنراني و فرمايشات مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) كه مايه افتخار و غرور بود برشمردند .

وي بر پاسداشت ارزشهايي كه شهداء به خاطر آن از همه چيز خود گذ شتند  ، جنگيدند و شهيد شدند هر ساله اين هفته بهانه اي است جهت گراميداشت شهداء ، ايثارگران و رزمندگان و تصريح كردند اين موفقيت ها و عظمت نظام جمهوري اسلامي همگي مرهوم پراكندگي عطر نام ، ياد و نفس شهدا  درتمام عانات و لحظات دانستند .