شناسه : 11517237

ديدار مسئولين، مربيان و تعدادي از دانش آموزان عضو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان خاتم با فرماندار


در اين ديدار كه به مناسبت روز جهاني كودك در محل دفتر كار زاده رحماني، فرماندار خاتم برگزار شد ابتدا خانم نوردوست، سرپرست كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان خاتم در خصوص عملكرد و برنامه هاي اين كانون توضيحاتي ارائه و سپس اعضاي برگزيده اين كانون كه شامل دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع تحصيلي ابتدايي و دوره اول دبيرستان بودند سوالات خود را با فرماندار در ميان گذاشتند. رونمايي از پنج عنوان كتاب كه توسط محمد زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم در حوزه كودكان و نوجوانان تاليف و ترجمه شده و در سالهاي گذشته توسط انتشارات آرمان تهران و آبگينه كوير يزد منتشر شده است از جمله برنامه هاي جانبي اين ديدار بود. 

در اين ديدار كه به مناسبت روز جهاني كودك در محل دفتر كار زاده رحماني، فرماندار خاتم برگزار شد ابتدا خانم نوردوست، سرپرست كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان خاتم در خصوص عملكرد و برنامه هاي اين كانون توضيحاتي ارائه و سپس اعضاي برگزيده اين كانون كه شامل دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع تحصيلي ابتدايي و دوره اول دبيرستان بودند سوالات خود را با فرماندار در ميان گذاشتند.

رونمايي از پنج عنوان كتاب كه توسط محمد زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم در حوزه كودكان و نوجوانان تاليف و ترجمه شده و در سالهاي گذشته توسط انتشارات آرمان تهران و آبگينه كوير يزد منتشر شده است از جمله برنامه هاي جانبي اين ديدار بود. آدرس کوتاه :