ديدار مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد با كشاورزان شهرستان خاتم

ديدار مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد با كشاورزان شهرستان خاتم


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت هفدهم(در حاشيه سفر انجام گرفت)

به نقل از يزد خبر : مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد از تشكيل كميسيون چهارنفره متشكل از سازمان جهاد كشاورزي ، اداره كل منابع طبيعي ، مديريت امور اراضي و شركت آب منطقه اي  جهت بررسي  و تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه كه قبل از سال 85 حفر و بهره برداري شده و اكنون  فعال مي باشد خبرداد.
وي  از همه كشاورزان خواست تا با  شركت آب منطقه اي وجهاد كشاورزي  براي حل مشكل چاههاي فاقد پروانه  كه قبل از سال 85 حفر و بهره برداري گرديدده و اكنون فعال مي باشد همكاري نمايند.
 ابرقوئي  رئيس سازمان جهادكشاورزي شغل كشاورزي را شغل انبياء خواند و گفت: وزارت نيرو و جهادكشاورزي بايد باهمكاري يكديگر در كوتاهترين زمان ممكن چاههاي بدون مجوز را تعيين تكليف نمايند.
وي افزود: در كشاورزي بهره دهي  بايد  ايجادشود كه يكي از اين راهها  توسعه آبياري تحت فشار مي باشد كه با  مصوبات  هيئت دولت در سفر اخير به استان يزد  اين كار عملي شده است وبايد از اين فرصت پيش آمده استفاده كرد.  .
دكتر ابرقوئي گفت :با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار مي توان در مصرف آب صرفه جوئي كرد و ميزان آب صرفه جوئي شده را در صنايع جانبي كشاورزي استفاده نمود.
 در پايان اين جلسه به سؤالات  كشاورزان پاسخ داده شد.