شناسه : 11514528

ديدار فرمانده و رؤساي ستادي منطقه انتظامي شهرستان خاتم با فرماندار


در اين ديدار كه به مناسبت هفته نيروي انتظامي در محل كار فرماندار خاتم صورت گرفت، ابتدا سرهنگ عليرضا صالحي، فرمانده انتظامي خاتم نسبت به ارائه گزارش عملكرد يكساله اين نيرو در شهرستان پرداخت و از فرماندار خاتم به خاطر حمايت و پشتيباني از نيروي انتظامي شهرستان تقدير و تشكر نمود. در ادامه، زاده رحماني، فرماندار خاتم ضمن تقدير و تشكر از فرماندهي و پرسنل نيروي انتظامي شهرستان، يادآور شد نظم و امنيتي كه امروز در شهرستان برقرار است مديون تلاش شما عزيزان و بخصوص عملكرد نيروي انتظامي در طرد اتباع غير مجاز، انجام امور فرهنگي در پيشگيري از وقوع جرم، مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و سارقين در شهرستان قابل تقدير و تشكر مي باشد. وي همچنين با اشاره به واقع شدن شهرستان خاتم در چهار راه مواصلاتي بين استانهاي فارس، كرمان و يزد و لزوم مبارزه با قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز اشاره و خاطر نشان كرد خوشبختانه در اين زمينه نيز فرماندهي انتظامي شهرستان عملكرد مطلوبي داشته است. لازم به توضيح است افتتاح نمايشگاه عملكرد نيروي انتظامي شهرستان و برگزاري صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي در محل منطقه انتظامي شهرستان از جمله برنامه هاي ديگر هفته نيروي انتظامي بوده است.

در اين ديدار كه به مناسبت هفته نيروي انتظامي در محل كار فرماندار خاتم صورت گرفت، ابتدا سرهنگ عليرضا صالحي، فرمانده انتظامي خاتم نسبت به ارائه گزارش عملكرد يكساله اين نيرو در شهرستان پرداخت و از فرماندار خاتم به خاطر حمايت و پشتيباني از نيروي انتظامي شهرستان تقدير و تشكر نمود.

در ادامه، زاده رحماني، فرماندار خاتم ضمن تقدير و تشكر از فرماندهي و پرسنل نيروي انتظامي شهرستان، يادآور شد نظم و امنيتي كه امروز در شهرستان برقرار است مديون تلاش شما عزيزان و بخصوص عملكرد نيروي انتظامي در طرد اتباع غير مجاز، انجام امور فرهنگي در پيشگيري از وقوع جرم، مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و سارقين در شهرستان قابل تقدير و تشكر مي باشد.

وي همچنين با اشاره به واقع شدن شهرستان خاتم در چهار راه مواصلاتي بين استانهاي فارس، كرمان و يزد و لزوم مبارزه با قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز اشاره و خاطر نشان كرد خوشبختانه در اين زمينه نيز فرماندهي انتظامي شهرستان عملكرد مطلوبي داشته است.

لازم به توضيح است افتتاح نمايشگاه عملكرد نيروي انتظامي شهرستان و برگزاري صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي در محل منطقه انتظامي شهرستان از جمله برنامه هاي ديگر هفته نيروي انتظامي بوده است.آدرس کوتاه :