ديدار فرماندار و روحانيون شهرستان خاتم با آيت الله دكتر اعرافي نماينده ولي فقيه و امام جمعه ميبد

ديدار فرماندار و روحانيون شهرستان خاتم با آيت الله دكتر اعرافي نماينده ولي فقيه و امام جمعه ميبد


در آستانه شبهاي پر فيض قدر صورت گرفت :

در اين ديدار كه در محل دفتر امام جمعه ميبد واقع در مصلاي آيت الله اعرافي (ره) ميبد صورت گرفت روحانيون شهرستان خاتم  مسائل و مشكلات مربوطه اعم از مسائل فرهنگي اجتماعي ، اقتصادي و ... را مطرح و ايشان توصيه ها و راه حلهايي را جهت رفع مشكلات مذكور عنوان نمودند.

رئيس جامعه المصطفي العالميه در بخشي از سخنانشان با اشاره به چالشهاي پيش روي حوزه هاي علميه در ارتباط با اديان مختلف از قبيل ابراهيمي و غير ابراهيمي و بت پرستان و مشركين و مذاهب جعلي و ساختگي از قبيل وهابيت و بهائيت و ... به گوشه اي از اقدامات جامعه المصطفي در تبليغ اسلام ناب محمدي و شريعت پاك علوي عليرغم كمبود اعتبارات و تحريمها و محدوديتها اشاره و خواستار هوشياري طلاب و روحانيون در مقابله با تبليغات مسموم دشمنان گرديدند.

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم نيز در پايان اين مراسم ضمن تشكر از نماينده ولي فقيه و عضو شوراي فرهنگ عمومي كشور تصريح كرد شهرستان خاتم منطقه اي محروم مي باشد كه متاسفانه آنطوري كه شايسته مردم اين منطقه است بخصوص در دولتهاي قبلي به آن توجه نشده و به لحاظ فرهنگي و صنعتي بسيار محروم مي باشد و الحمدا...در دولتهاي نهم و دهم و در جريان سفرهاي اول و دوم رياست جمهوري به استان تصميمات خوبي از قبيل گاز رساني ، احداث اماكن ورزشي ، مجتمع ادارات و ... مصوب و درحال انجام مي باشد اما به لحاظ فرهنگي و صنعتي به دليل دوري منطقه از مركز استان و ... هنوز در آغاز راهيم و تا رسيدن به نقطه مطلوب فرسنگها فاصله داريم.

امامي همچنين خواستار كمك و مساعدت ايشان در زمينه راه اندازي حوزه علميه در شهرستان خاتم و رفع مشكلاتي كه روحانيون شهرستان مطرح نمودند گرديد كه دكتر اعرافي در اين زمينه قول همه گونه همكاري و پيگيري دادند.