ديدار فرماندار خاتم با امام جمعه و روحانيون شهرستان

ديدار فرماندار خاتم با امام جمعه و روحانيون شهرستانفرماندار در ادامه با اشاره به خصوصيات مردم شهرستان خاتم افزود مردم اين منطقه مردماني ديندار ، مذهبي و سختكوش و ولايت مدار مي باشند و طي دوران 32 ساله انقلاب در صحنه هاي مختلف حمايت خود را به خوبي از اسلام و ولايت اعلام نموده و 114 شهيد را به اين انقلاب تقديم نموده اند .

امامي در ادامه به مشكلات و ناهنجاري هاي اجتماعي اشاره و افزود دشمنان نظام پس از شكست در جنگ تحميلي از راههاي ديگر جهت ضربه زدن به نظام وارده شده و فرهنگ را نشانه گرفته و به شيوه هاي مختلف (ماهواره ، مواد مخدر و ... ) سعي در انحراف جوانان نمودند و جوانان ما هوشيارانه توطئه هاي آنها را خنثي نمودند البته بعضاً اين هجمه هاي فرهنگي منجر به كجرويهايي نيز شده كه وظيفه شما روحانيون خنثي كردن اين توطئه ها مي باشد .

در ادامه اين جلسه روحانيون مسائل و مشكلات كلي شهرستان در حوزه هاي مختلف عمراني ، فرهنگي و ... عنوان و تصميماتي جهت پيگيري و رفع اين مسائل اتخاذ گرديد .