شناسه : 353722

ديدار فرماندار خاتم از خانواده هاي شهداي شهر هرات


آقاي سيد ناصر امامي به اتفاق آقاي سيد باقرنورالديني معاونت فرمانداري و آقاي عطايي بخشدار مركزي و هيئت همراه ازخانواده شهيدان افخمي ، بابري ، فلاحتي و دهقان و صحراگرد در شهر هرات   بازديد نمودند. فرماندار در اين بازديدها ضمن قرائت فاتحه تصريح كرد شما پدران و مادران شهداء به عنوان الگوهاي صبر و پايداري مي باشيد كه تمامي مردم مي بايست از اين خصوصيت استفاده كنند و ايثار و پايداري فرزندان شما بود كه باعث شد دشمنان نظام و در راس آنها آمريكاي خيانتكار نتوانند نقشه هاي شوم خود عليه جمهوري اسلامي ايران را عملي كنند و دشمن از اين قضيه بسيار خشمگين است و خود مستحضريد كه با اختصاص اعتبارات ويژه سعي در اختلال و اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومي دارد لذا وظيفه ماست كه با الهام از بيانات رهبر معظم انقلاب در محكوميت اين جريانات هرروز در صحنه باشيم . درادامه مشكلات اين خانواده ها بررسي و مقرر شد از طرف بنياد شهيد و فرمانداري پي گيري گردد. روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار و بخشدار مركزي  شهرستان از خانواده  شهدا هرات

آقاي سيد ناصر امامي به اتفاق آقاي سيد باقرنورالديني معاونت فرمانداري و آقاي عطايي بخشدار مركزي و هيئت همراه ازخانواده شهيدان افخمي ، بابري ، فلاحتي و دهقان و صحراگرد در شهر هرات  بازديد نمودند.

فرماندار در اين بازديدها ضمن قرائت فاتحه تصريح كرد شما پدران و مادران شهداء به عنوان الگوهاي صبر و پايداري مي باشيد كه تمامي مردم مي بايست از اين خصوصيت استفاده كنند و ايثار و پايداري فرزندان شما بود كه باعث شد دشمنان نظام و در راس آنها آمريكاي خيانتكار نتوانند نقشه هاي شوم خود عليه جمهوري اسلامي ايران را عملي كنند و دشمن از اين قضيه بسيار خشمگين است و خود مستحضريد كه با اختصاص اعتبارات ويژه سعي در اختلال و اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومي دارد لذا وظيفه ماست كه با الهام از بيانات رهبر معظم انقلاب در محكوميت اين جريانات هرروز در صحنه باشيم .

درادامه مشكلات اين خانواده ها بررسي و مقرر شد از طرف بنياد شهيد و فرمانداري پي گيري گردد.

آدرس کوتاه :