شناسه : 351602
در سالروز آزادسازي خرمشهر صورت گرفت

ديدار فرماندار با خانواده شهيد عمليات بيت المقدس شهيد جليل سليم آبادي


به مناسبت سالروز آزاد سازي و فتح خرمشهر فرماندار خاتم از خانواده تنها شهيد عمليات بيت المقدس  شهيد جليل سليم آبادي در شهرستان خاتم ديدار كرد.
در سالروز آزادسازي خرمشهر صورت گرفت

به مناسبت سالروز آزاد سازي و فتح خرمشهر فرماندار خاتم از خانواده تنها شهيد عمليات بيت المقدس  شهيد جليل سليم آبادي در شهرستان خاتم ديدار كرد.

آدرس کوتاه :