شناسه : 342522

ديدار غلامحسين دشتي معاون سياسي امنيتي استانداري، تقوائي مدير كل سياسي و انتخابات و سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با حجت الاسلام فاطمي بصير امام جمعه شهر هرات


غلامحسين دشتي معاون سياسي امنيتي استاندار روز جمعه مورخ 23/7/89 از شهرستان خاتم بازديد نمودند در اين بازديد معاون سياسي و امنيتي استاندار به اتفاق فرماندار خاتم و مدير كل سياسي و انتخابات با حجت الاسلام فاطمي بصير امام جمعه شهر هرات ديدار و در خصوص مسائل و مشكلات كلي اين شهر  بحث و بررسي نمودند همچنين در اين مراسم سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان گزارشي از روند اجراي مصوبات سفر اول و دوم رياست جمهوري ارائه و تصريح كرد الحمدا... مصوبات سفر رياست محترم جمهوري در اين شهرستان انجام و چند پروژه مانند استخر سرپوشيده و ... به دليل تاخير در تامين اعتبار هنوز به بهره برداري نرسيده و در حال اجراست . فرماندار در ادامه مسائل و مشكلات كلي شهرستان را خشكسالي ، بيكاري جوانان ، عدم وجود صنعت و ... عنوان و خواستار توجه مسئولين به اين موضوعات شد .                                                                                                                                                                                    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

غلامحسين دشتي معاون سياسي امنيتي استاندار روز جمعه مورخ 23/7/89 از شهرستان خاتم بازديد نمودند در اين بازديد معاون سياسي و امنيتي استاندار به اتفاق فرماندار خاتم و مدير كل سياسي و انتخابات با حجت الاسلام فاطمي بصير امام جمعه شهر هرات ديدار و در خصوص مسائل و مشكلات كلي اين شهر  بحث و بررسي نمودند همچنين در اين مراسم سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان گزارشي از روند اجراي مصوبات سفر اول و دوم رياست جمهوري ارائه و تصريح كرد الحمدا... مصوبات سفر رياست محترم جمهوري در اين شهرستان انجام و چند پروژه مانند استخر سرپوشيده و ... به دليل تاخير در تامين اعتبار هنوز به بهره برداري نرسيده و در حال اجراست .

فرماندار در ادامه مسائل و مشكلات كلي شهرستان را خشكسالي ، بيكاري جوانان ، عدم وجود صنعت و ... عنوان و خواستار توجه مسئولين به اين موضوعات شد .

                                                                                                                                                                                   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :