ديدار صميمي فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي شهرستان با فرماندار خاتم

ديدار صميمي فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي شهرستان با فرماندار خاتمفرماندار توسعه كشت هاي گلخانه اي در شهرستان را يكي از روشهاي استفاده بهينه از آب و خاك برشمرد و اضافه نمود عليرغم اينكه سطح محصولات گلخانه اي در دوران مسئوليتش از 4000 متر به بالاي 25000 مترمربع افزايش يافته ابراز نارضايتي نمود و از فارغ التحصيلان كشاورزي خواست با توجه به اينكه اعتبارات خوبي به احداث گلخانه ها اختصاص يافته احداث و توسعه فضاهاي گلخانه اي را مد نظر قرار دهند.

سپس در ادامه تعدادي از فارغ التحصيلان كشاورزي به بيان ديدگاههاي خود در زمينه كشاورزي شهرستان پرداختند و نبود مركز تحقيقات كشاورزي در شهرستان براي انجام پژوهش و تحقيقات و نبود شغلي مناسب براي فارغ التحصيلان كشاورزي ، پيگيري نشدن مصوبات جلسه فارغ التحصيلان با فرمانداران قبلي ، كمبود كود براي كشاورزان ، مشكلات مالي شركت هاي خدمات مشاوره اي ، مشكل وثيقه جهت دريافت وام را از مهمترين مسائل و مشكلات خودشان در زمينه كاري خود بيان نمودند و خواستار رفع آن توسط فرماندار شدند.

در پايان اين جلسه فرماندار خاتم ضمن تاكيد جدي بر پيگيري درخواست هاي فارغ التحصيلان كشاورزي از پيگيري سه مجتمع گلخانه اي جهت اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي در شهرستان خبر داد و از آنان خواست در اين زمينه با فرمانداري همكاري نمايند . فرماندار خاتم همچنين ضمن آرزوي موفقيت مجدد براي فارغ التحصيلان كشاورزي از آنان خواست با حركت جهادي خود كشاورزي را از حالت سنتي به روشي مكانيزه و علمي در آورند.

ضمناً در اين جلسه رئيس مركز فني و حرفه اي خاتم نيز قول دادند كه امكانات خود را در زمينه آموزش كشت گلخانه اي در اختيار آموزش فارغ التحصيلان قرار دهند.

در پايان جلسه فارغ التحصيلان درخصوص مسائل و مشكلات شهرستان سئوالاتي مطرح و فرماندار به اين سئوالات پاسخ دادند.

                                                                                                    روابط عمومي فرمانداري خاتم