شناسه : 337932

ديدارجمعي از فرهنگيان شهرستان خاتم با امام جمعه شهر هرات


به مناسبت گراميداشت هفته مقام معلم جمعي ازفرهنگيان ومعلمين نمونه شهر هرات باامام جمعه اين شهر ديدارکردند   به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبريک هفته مقام معلم اززحمات بي شائبه اقشارفرهنگي تشکر نمود. درادامه حجه الاسلام فاطمي بصير نماينده ولي فقيه وامام جمعه شهرهرات باخوشآمدگي وتبريک هفته معلم درخصوص اهميت شغل شريف معلمي و مقام والاي معلم ازديدگاه اسلام نکاتي را متذکرو خاطرنشان کردبراساس روايات واحادينث کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد، باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پالایش روحی کند و ادبِ رفتاری اش، بیش از ادب گفتاری اش باشد.درپايان اين ديدار با اهداء لوح سپاس به امام جمعه شهرهرات اززحمات وخدمات شايسته ي وي درتعامل با آموزش وپرورش تجليل شد.

به مناسبت گراميداشت هفته مقام معلم جمعي ازفرهنگيان ومعلمين نمونه شهر هرات باامام جمعه اين شهر ديدارکردند

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبريک هفته مقام معلم اززحمات بي شائبه اقشارفرهنگي تشکر نمود.

درادامه حجه الاسلام فاطمي بصير نماينده ولي فقيه وامام جمعه شهرهرات باخوشآمدگي وتبريک هفته معلم درخصوص اهميت شغل شريف معلمي و مقام والاي معلم ازديدگاه اسلام نکاتي را متذکرو خاطرنشان کردبراساس روايات واحادينث کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد، باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پالایش روحی کند و ادبِ رفتاری اش، بیش از ادب گفتاری اش باشد.درپايان اين ديدار با اهداء لوح سپاس به امام جمعه شهرهرات اززحمات وخدمات شايسته ي وي درتعامل با آموزش وپرورش تجليل شد.

آدرس کوتاه :