شناسه : 154349631

دومین جلسه کارگروه توسعه شهرستان خاتم برگزار گردید.


دومین جلسه کارگروه توسعه شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار و با حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،یادگاری مدیر کل راه و شهرسازی استان،ذاکر معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل استان و مظفری معاون و جمعی از مسئولین درمحل فرمانداری خاتم برگزار گردید.


آدرس کوتاه :