دومین جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم برگزار شد.

دومین جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش ضمن قدردانی از زحمات آموزش وپرورش بحث کنکور را ازمباحث جدی برشمرد و بیان کرد:باید در این زمینه تلاش شود به بهترین نحو هم از نظر فضای فیزیکی و هم از نظر عوامل اجرایی بهترین افراد انتخاب شوند تا محیطی آرامبخش برای دانش آموزان مهیا شود.

فاضلی بیان کرد: کلیه ادارات از جمله شبکه بهداشت، اداره آب ، اداره برق، شهرداری و نیروی انتظامی و سایر ادارات مرتبط موظف هستند نهایت همکاری را با آموزش و پرورش جهت هرچه بهتر برگزار شدن آزمون 98 سراسری داشته باشند.