شناسه : 150868554

دومین بازدید دوره ای صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:دومین بازدید دوره ای جناب اقای صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضوربخشدار مرکزی و روسای ادارات درسال جاری از روستاهای خوانسار، حسن اباد ،نیستان و بوروییه و حضور در جمع مردم به منظور بررسی مسائل و مشکلات اهالی و پیگیری مصوبات جلسه قبل صورت پذیرفت.


آدرس کوتاه :