دومين جلسه كارگروه زنان و خانواده شهرستان خاتم برگزار شد

دومين جلسه كارگروه زنان و خانواده شهرستان خاتم برگزار شد



به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "در اين جلسه سرپرست فرمانداري نقش زنان را در جامعه بسيار تعيين کننده و در مواردي حتي بيشتر و مؤثرتر از مردان دانست و گفت : نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي اعم از پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بي بديل  بوده است.

غلامرضا عطايي ادامه داد : انقلاب اسلامی احیا کننده نقش بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی بوده است و زنان ايران اسلامي نه تنها در داخل كشور  بلکه در زندگی فردی و اجتماعی زنان دنیا سر فصلي جديد گشوده اند .

وی اظهار داشت : با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی زنان در ایران و خارج از کشور به این واقعیت پی می بریم که انقلاب اسلامی برای رشد و تعالی زنان اقدامات ارزشمندی انجام داده و بانوان به سرعت برای تحصیل دانش ، فن، مدیریت و مسئولیت پذیری تلاش می کنند.

در ادامه جلسه مشاور فرماندار در امور بانوان به بررسي مسائل و مشكلات بانوان شهرستان پرداختند و از ادارات خواستند تا آسيب هايي كه بانوان شهرستان با آن مواجه هستند را بررسي كنند.