دومين جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خاتم

دومين جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:دومين جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان خاتم به رياست محمد محمودي رئيس هيات بازرسي شهرستان و با حضور اعضاي اين هيات و رئیس دادگستری شهرستانو با هدف رصد دقيق تبليغات پيش از موعد كانديداها و يا تخلفات دستگاههاي اجرايي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، دهياري ها و شهرداري ها ، محورهاي اصلی این نشست بود برگزار شد

محمودي در راستاي پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتي اظهار داشت تخلفات احتمالي از سوي كانديداها و يا دستگاهها به دقت رصد مي شود و گزارش هاي مربوطه به هيات بازرسي استان ارسال مي شود.

ايشان مبناي كار هيات بازرسي را مر قانون دانست و بيان داشت بازرسان و سربازرسان از ميان افراد سالم ، توانمند و باتجربه انتخاب خواهند شد.

 

 

عکس و خبرنگار: سمانه حیدری